Monday, 01/10/2012 - 07:19:16

Xe điện trưng bày ở Los Angeles

Walter Tống/Viễn Đông

EL SEGUNDO, California - Ngày Toàn Quốc Cắm Điện Chạy Xe hôm 23-9-2012 là dịp để kêu gọi ý thức về kỹ thuật cũng như những lợi ích trong việc sử dụng xe chạy bằng điện. Tại địa phương, trong Quận Los Angeles, Viện Bảo Tàng Lái Xe Hơi ở El Segundo hợp tác với các hãng xe tổ chức một cuộc triển lãm các loại xe chạy bằng điện như của Nissan, Tesla, Honda, Toyota, BMW, Fisker, Mitsubishi, Volkswagen, và các nhãn hiệu khác. Nissan và Tesla còn mời người tham dự thử lái những chiếc xe để tự mình tìm hiểu thêm loại xe điện.


Nissan Leaf - ảnh: Walter Tống/Viễn Đông


Fisker - ảnh: Walter Tống/Viễn Đông


Tesla Roadster - ảnh: Walter Tống/Viễn Đông


Mitsubishi - ảnh: Walter Tống/Viễn Đông


Honda - ảnh: Walter Tống/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements