Thursday, 15/03/2018 - 11:09:16

Những thành phố mua-bán hàng đầu trong thị trường địa ốc

Bài ĐOAN TRANG

Thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ trong những năm qua được gọi là “Thiên đường của người bán,” vì họ có trong tay một lượng hàng hóa rất ít ỏi và có thể vung tay “đẩy” giá lên cao.
Trên thực tế, thị trường nhà ở riêng lẻ trên cả nước rất khác nhau ở các tiểu bang, tùy thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, giá nhà tiên tiếp “leo thang” do lượng nhà bán ra không nhiều là những yếu tố ảnh hưởng đến “sức mua.”

Các khu vực đô thị phía Tây, các yếu tố như gia tăng việc làm do ngành công nghệ phát triển cũng như các quy định về xây dựng nhà ở có vẻ “thoáng” hơn, đã làm cho nhiệt độ nơi này “nóng” lên, vì sự dịch chuyển của thị trường.

Trong khi đó, người mua có nhiều lựa chọn hơn ở một số vùng đô thị ở Bắc và Trung Đại Tây Dương, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn hoặc cổ phiếu nhà ở lớn hơn.

"Các thị trường này dường như có một kho hàng tồn kho là số nhà bị tịch thu nhiều hơn một số thị trường “nóng” ở bờ Tây, để cung cấp cho người mua. Đặc biệt người mua lần đầu có nhiều lựa chọn để tìm nhà trong khả năng tài chính của ho.", Phil Karp, quản lý cao cấp dịch vụ môi giới tại Owners.com, một trang mạng môi giới bất động sản trực tuyến, nói.

Owners.com đã đưa ra 10 thị trường bất động sản hàng đầu của người bán, và 10 thị trường hàng đầu của người mua trong năm qua. Dữ liệu này dựa vào sự khác biệt trung bình giữa giá bán của ngôi nhà và giá niêm yết, số ngày bán trung bình kéo dài trên thị trường và số lượng nhà trung bình được niêm yết.
(Xin lưu ý dữ liệu trên toàn quốc là giá nhà được bán dưới giá niêm yết trung bình là $6,282 Mỹ kim, và được niêm yết trên thị trường trung bình 96 ngày.)

Thị trường thuận lợi của người bán

1. Khu vực San Francisco. Tỷ lệ thất nghiệp 3%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $940,221; nhà bán cao hơn giá niêm yết, trung bình $27,702; thời gian niêm yết trung bình 56 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 3,086 căn.

2. Khu vực San Jose. Tỷ lệ thất nghiệp 3%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $1.3 triệu; nhà bán cao hơn giá niêm yết, trung bình $24,963 so; thời gian niêm yết trung bình 60 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 1,314 căn.

3. Khu vực Seattle, WA. Tỷ lệ thất nghiệp 4%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $547,816; nhà bán cao hơn giá niêm yết, trung bình $5,473; thời gian niêm yết trung bình 64 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 4,083 căn.

4. Khu vực Portland, OR. Tỷ lệ thất nghiệp 3.9%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $415,046; nhà bán cao hơn giá niêm yết, trung bình $7,219; thời gian niêm yết trung bình 74 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 3,433 căn.

5. Khu vực Dallas, TX. Tỷ lệ thất nghiệp 3%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $448,360 ; nhà bán cao hơn giá niêm yết, trung bình $4,187; thời gian niêm yết trung bình 66 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 9,834 căn.

Các thị trường nhà ở riêng lẻ hàng đầu còn lại là các khu vực đô thị của Sacramento, Austin, Raleigh, N.C., Tucson và Denver.

Thị trường thuận lợi của người mua

1. Khu vực Chicago. 4.7% tỷ lệ thất nghiệp. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $302,898; nhà bán thấp hơn giá niêm yết, trung bình $16,015; thời gian niêm yết trung bình 108 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 9,683 căn.

2. Vùng Bãi Biển Virginia. Tỷ lệ thất nghiệp 4%. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $255,737; nhà bán thấp hơn giá niêm yết, trung bình $11,959; thời gian niêm yết trung bình 104 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 2,703 căn.

3. Khu vực Philadelphia. 4.4% tỷ lệ thất nghiệp. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $272,112; nhà bán thấp hơn giá niêm yết, trung bình $13,973; thời gian niêm yết trung bình 115 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 5,952 căn.

4. Khu vực Jacksonville. 3.3% tỷ lệ thất nghiệp. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $255,144; nhà bán thấp hơn giá niêm yết, trung bình $15,229; thời gian niêm yết trung bình 102 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 2,085.

5. Khu vực Hartford, Conn. 4.3% tỷ lệ thất nghiệp. Giá bán trung bình cho nhà ở một gia đình: $277,086; nhà bán thấp hơn giá niêm yết, trung bình $12,105; thời gian niêm yết trung bình 116 ngày; và số lượng nhà trung bình được niêm yết để bán là 559.

Các thị trường thuận lợi cho người mua còn lại là các khu vực đô thị của New York-Newark, Miami, San Antonio, Birmingham, Ala và Houston.
(Theo USA Today)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising