Friday, 20/09/2019 - 04:27:13

Đà Nẵng xác nhận người Trung Quốc đứng tên 21 bất động sản


Khu Du Lịch và Giải Trí Quốc Tế Đặc Biệt Silver Shore Hoàng Đạt. (Người Đưa Tin)


Chiều thứ Sáu, 20/9, Tô Văn Hùng, Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã chính thức thông báo về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến người ngoại quốc.
Ông Hùng nói quanh co rằng, theo quy định của pháp luật về đất đai, đến thời điểm hiện nay, sở Tài Nguyên và Môi Trường không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bất cứ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất ở riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.
Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu được sở hữu nhà ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, Sở Tài Nguyên và Môi Trường chỉ xem xét, trình các cấp có thẩm quyền giải quyết khi và chỉ khi đủ điều kiện theo quy định.

Ông Hùng cũng đề cập đến có hai công ty ngoại quốc được cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân trong nước tại 21 giấy chứng nhận. Giám Đốc Hùng nói rằng công ty liên doanh Du Lịch và Giải Trí Quốc Tế Đặc Biệt Silver Shore Hoàng Đạt được thành lập theo giấy phép của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
Trong đó, công ty Hoàng Đạt của người Việt Nam góp vốn 10%, công ty Silver Shores, có trụ sở tại Hoa Kỳ do ông Sui Gui Nan quốc tịch Trung Quốc đại diện, góp vốn 90%. Tức là Silver Shores nắm quyền kiểm soát liên doanh này, chỉ nhờ người Việt đứng ra làm giấy tờ.
Công ty liên doanh này được thành phố cho thuê diện tích 20 mẫu hecta, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất 50 năm, đến 21/6/2056, tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, đã được cấp giấy chứng nhận vào tháng 3/2007.

Một doanh nghiệp khác là công ty Thương Mại, Du Lịch và Dịch Vụ VN Holiday, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng Đăng Ký Kinh Doanh, sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2014, là doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài với giá trị phần vốn góp 48%.
Người đứng tên là ông Lijinan, quốc tịch Trung Quốc, nhận chuyển nhượng cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam với 20 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận tại vệt khai thác quỹ đất 25 mét dọc tường rào Sân bay Nước Mặn vào thời điểm từ 2013 đến 2015.
Theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp người Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.
Đối với trường hợp công ty VN Holiday, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được thực hiện trước ngày 1/7/2005, ngày Luật Đầu Tư 2014 có hiệu lực, nên cơ quan công chứng, cơ quan đăng ký đất đai áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước.

Trong đó có quyền được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật đất đai năm 2013.
Ông Hùng khẳng định, “Sở Tài Nguyên và Môi Trường có trách nhiệm quản lý đất đai và sẽ thường xuyên liên tục quản lý, giám sát và xử lý đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam về đất đai, kịp thời thông tin, công khai đến các cơ quan báo chí đầy đủ, chính xác.”

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp