Monday, 13/12/2010 - 09:53:12

Lễ Thọ Trì Giới Sa-Di, Sa-Di-Ni và Thọ Bồ Tát Giới

Thanh Phong/Viễn Đông

tho-tri-gio-sa-di-001.jpg

Thầy Hằng Trường và Thầy Hằng Đức truyền thọ giới cho các Phật tử - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.GARDEN GROVE - Để chuẩn bị cho Đại Hội Quán Âm sẽ được tổ chức vào ba ngày 17, 18 và 19 tháng 12, 2010 sắp tới tại Phoenix Club, số 1340 S. Sanderson Ave., Anaheim, Thầy Hằng Trường đã tổ chức một tuần lễ “Xuất Gia Đoản Kỳ”, bắt đầu từ ngày 13 đến 19-12-2010, mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối; trong đó Thầy Hằng Trường truyền thọ mười giới Sa di và Sa di ni cho 80 Phật tử và 22 Phật tử khác thọ Bồ Tát Giới, tại chánh điện chùa Quan Âm, 12292 Magnolia St., Garden Grove.
Để hiểu thế nào là Xuất gia đoản kỳ và Bồ Tát giới, chúng tôi hỏi cô Ái Loan, một Phật tử đang làm việc trong chương trình phát thanh của thầy Hằng Trường, được cô giải thích như sau: Xuất gia đoản kỳ là những người đang sống cùng gia đình, có vợ hoặc chồng, nhưng tình nguyện tạm bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con tạm xa lánh mọi chuyện đời, xuống tóc, vào tu với Thầy một tuần lễ. Sau đó lại trở về với gia đình như cũ; còn 22 người kia không xuống tóc, chỉ đến thọ Bồ Tát Giới và phục vụ cho những người Xuất gia đoản kỳ.


tho-tri-gio-sa-di-003.jpg


Thầy Hằng Trường cạo tóc cho một Phật tử thọ giới Sa-di - ảnh: Thanh  Phong/Viễn Đông.

Trong số 80 Phật tử hôm thứ Hai thọ trì giới Sa-di và Sa-di-ni, có người về từ Hungary, Pháp, Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ. Trong đó chúng tôi thấy có hai Phật tử trẻ người Mỹ.
Chương trình Xuất Gia Đoản Kỳ cũng gọi là chương trình Xuất Gia Vị Tha, gồm bốn phần:
- Nghi thức thọ trì giới Sa di và Sa di ni;
- Nghi thức thọ trì giới Bồ tát;
- Tinh thần xuất gia: Phẩm Sớ Hồi Hướng;
- Tinh thần Bồ tát: Phẩm Giới Tạng.
Vào đúng 6 giờ sáng ngày 13-12-2010, tất cả các Phâït tử Xuất Gia Đoản Kỳ đầu đã cạo trọc, mặc đồng phục màu đen, quỳ giữa chánh điện, một bên nam, một bên nữ, mỗi hàng 5 người thẳng tắp. Các Phâït tử thọ Bồ Tát Giới tự do ngồi hai bên lối lên xuống và không mặc đồng phục, đầu để tóc. Thầy Hằng Trường và Thầy Hằng Đức ngồi dưới bàn thờ Phật bắt đầu nghi lễ. Thầy Hằng Trường chào thăm mọi người có mặt, nói về ý nghĩa lễ thọ trì xuất gia vị tha, và mời tất cả cùng tham dự “Tịnh Đàn”. Sau một vài phút thinh lặng, lắng đọng tâm hồn, tất cả cùng tụng Chú Đại Bi.
Sau phần tụng Chú Đại Bi, đến phần Thỉnh Sư, Cầu Truyền Giới, bằng cách đọc 3 lần câu: “Con pháp danh là… Chúng con xin thỉnh cầu Đại Đức truyền thọ giới luật của Đức Thế Tôn, để chúng con trở thành Sa-di, Sa-di-ni. Xin thỉnh cầu Đại đức từ bi vì đệ tử (pháp danh), làm vị Thầy truyền thọ 10 giới Sa-di, Sa-di-ni và làm vị Thầy Yết-Ma, Thầy Giáo-thọ, để truyền cho chúng con 10 giới Sa-di, Sa-di-ni”.
Thầy Hằng Trường hướng về các Phật tử nói: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân! Các vị đã cầu xin khẩn thiết như vậy, Thầy sẽ vì các vị mà truyền 10 giới Sa-di, Sa-di-ni. Sau khi các vị thọ giới rồi, hãy giữ gìn thanh tịnh, chớ hủy phạm. Hãy theo đúng lời dạy mà làm theo, chớ nên khinh suất, phóng dật”.
Thầy Hằng Đức điểm một tiếng chuông, tất cả cúi đầu sụp lạy. Tiếp đến là phần Thỉnh Chư Thánh Hiền, mọi người niệm 3 lần “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” và cùng đọc: “Đệ tử chúng con nhất tâm phụng thỉnh: Thập phương Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Thế Tôn, Bồ Tát, chư Tổ và các vị Thiên Long Bát Bộ, các Thần Hộ Giới. Xin các Ngài giáng lâm đàn tràng, chứng minh cho sự truyền thọ giới này”. Sau câu trên tất cả sụp lạy 3 lạy.
Phần kế tiếp là Sám Hối: “Sám hối vì tất cả tội nghiệp từ xưa, từ Tham, Sân, Si,  đời vô thủy nhờ Thân, Khẩu, Ý mà khởi sinh, xin đứng trước Phật đài cầu xin sám hối”. Một tiếng chuông và mọi người sụp lạy 3 lạy.

tho-tri-gio-sa-di-007.jpg

Nâng bình bát - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Đến phần Quy Y, Thầy Hằng Trường nói: “Thiện  nam tử, thiện nữ nhân! Các vị đã không có những chướng duyên, lại sám hối trước Tam Bảo xong rồi, bây giờ có thể thọ giới! Thầy sẽ nói lên 3 lần, gọi là tam yết ma để truyền giới cho các vị. Các vị hãy lập lại theo Thầy 3 lần:
Con, pháp danh là… xin trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin được theo Phật xuất gia đoản kỳ, lạy Hòa Thượng thượng Tuyên hạ Hóa làm thầy truyền giới. Đức Như Lai, bậc chí chân, đẳng chính giác, bậc Thế Tôn, xin Ngài hãy rủ lòng thương tới chúng con”. Sau đó lạy 3 lần.
Trong phần Thuyết Giới Tướng, Thầy Hằng Trường nói: “Bây giờ Thầy sẽ đến từng người cạo tóc trên đầu, để các bác nhớ rằng, tóc là một phần trong thân thể do cha mẹ sinh ra, vì thế các bác phải nhớ công ơn cha mẹ, dù các bác đã quy y”.
Thầy nói tiếp: “Sau khi các bác đã nói lên ba lần quy y như thế, thì các bác đã đắc được giới thể của Sa-di, Sa-di-ni. Bây giờ Thầy không gọi là các bác nữa, mà các bác đã trở thành ‘Sư Đệ’ của Thầy, các bác sẽ là Sư Đệ trọn đời, ngoại trừ ở đây có một Sư Cô Madona Phổ Tâm 80 tuổi, tu tại chùa An Lạc Sơn trên San Jose (người mặc cà sa vàng duy nhất). Thầy mời mọi người lạy cái lạy đầu tiên dành cho cha mẹ sau khi xuống tóc”.
Rồi Thầy hỏi: “Bây giờ Thầy sẽ hỏi 10 giới tướng để các sư đệ biết, trả lời mà thọ trì, bảo vệ giới thể:
1. Không sát sinh là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
2. Không trộm cắp là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
3. Không dâm dục là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
4. Không nói dối trá là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
5. Không uống rượu, không nghiện ngập là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ được nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
6. Không đeo đồ trang sức, không xức dầu thơm, không trang điểm là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ được nó bảy ngày, bảy đêm chăng?
7. Không ca hát, nhảy múa, không cố ý đi tiêu khiển, nhảy nhót là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
8. Không nằm ngủ trên giường cao, giường rộng, hưởng thụ là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ được nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
9. Không ăn trái giờ giấc là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?
10. Không nắm giữ tiền tài, vàng bạc, của báu là giới của Sa-di, Sa-di-ni, các vị có thể giữ nó trong bảy ngày, bảy đêm chăng?”
Sau mỗi câu hỏi của thầy,mọi người đồng thanh trả lời: “Con xin ráng giữ” và lập lại ba lần toàn bộ các câu hỏi, đáp trên. Sau đó lạy ba lạy.

tho-tri-gio-sa-di-008.jpg

Sau khi tạm thoát bụi trần, khoác áo nâu sồng, một Phật tử cười mãn nguyện – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Đến phần Truyền Thọ Y, Bát và Tọa Cụ, mỗi người để trước mặt một áo nâu sồng xếp rất gọn. Hai Phật tử thọ Bồ Tát Giới dâng lên Thầy Hằng Đức hai áo, Thầy Hằng Đức đỡ lấy và mang đến lau phía sau tượng Đức Phật, rồi trao lại cho hai Phật tử, hai người này mang đến dâng lại cho hai vị Xuất Gia Đoản Kỳ ngồi ở hàng ghế đầu. Thầy Hằng Trường đọc “Kệ truyền áo giới”, và 80 sư đệ đồng thanh đọc: “Lành thay áo giải thoát, là ruộng phước cao nhất; Con nay cúi đầu nhận, Đời đời không bỏ rơi”. Thầy Hằng Trường truyền cho mọi người khoác y mới vào và lạy 3 lạy. Tiếp đến là phần kệ truyền Bình Bát và kệ truyền Tọa Cụ cũng diễn ra như truyền y giới. Mỗi lần như thế, các sư đệ nâng cao Y, Bình Bát lên ngang mặt rồi sụp lạy. Riêng tọa cụ là miếng vải nâu hình chữ nhật, được trải trên tấm nệm để các vị quỳ hay ngồi khi tọa thiền.
Sau đó, đến lượt các Phật tử thọ Bồ Tát Giới được mời lên đứng hai bên, ngang hàng với các vị Xuất Gia Đoản Kỳ, để được truyền Bồ Tát Giới. Nghi thức này diễn ra khá đơn giản.
Trong phần Khai Thị, Thầy Hằng Trường nhắc nhở các sư đệ cũng như người thọ Bồ Tát Giới, “hôm nay quý vị đã được khai thị, quý vị đã từ bỏ những ham muốn trần tục để quy y, thọ trì giới, thật là hạnh phúc biết bao. Giờ này cha mẹ quý vị đã quá vãng, chắc cũng đang mỉm cười sung sướng, quý vị hãy giữ mãi tâm thanh tịnh như hôm nay”.
Rồi đến phần Hồi Hướng, để tưởng nhớ công ơn của ông bà, tổ tiên, cha mẹ và những ân nhân của mình. Mọi người cùng chắp tay tụng:

“Thọ giới công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Thâïp phương tam thế nhất thiết Phật
Chư tôn Bồ tát Ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật.” (Lạy 3 lạy)

Sau cùng mọi người tụng kinh Hoa Nghiêm và xuống trai đường dùng cơm chay. Buổi chiều, chương trình sinh hoạt còn tiếp tục đến 10 giờ tối, từ ngày 13 đến ngày 19-12-2010.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp