Monday, 19/07/2021 - 08:13:15

Pháp, Nam Thái Bình Dường chống nạn đánh cá tham lam của Trung Cộng


Tổng Thống Emmanuel Macron tại hội nghị qua mạng với các quốc gia Nam Thái Bình Dương. (Getty Images)


PARIS - Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng Pháp và các nước Nam Thái Bình Dương sẽ cùng thành lập một mạng lưới tuần duyên, để chống nạn đánh cá bất hợp pháp. Tuy có diện tích lãnh thổ khiêm tốn, nhưng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương lại kiểm soát một vùng biển rộng lớn và có nhiều tài nguyên.

Trong cuộc họp qua mạng với các lãnh đạo Úc, Tân Tây Lan, cùng nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, Tổng Thống Macron nói rằng Pháp và tất cả các nước này đều là nạn nhân của nạn đánh cá bất hợp pháp, và các nước cần gia tăng hợp tác hàng hải trên vùng biển Nam Thái Bình Dương.

Ông Macron đề nghị thành lập một mạng lưới các lực lượng tuần duyên tại Nam Thái Bình Dương, với 3 mục tiêu gồm chia sẻ thông tin, hợp tác hành động, và huấn luyện lẫn nhau.

Tổng Thống Macron không chỉ đích danh Trung Cộng trong bài nói chuyện. Một cố vấn của tổng thống Pháp sau đó nói rằng, đề nghị của Paris nhắm vào nạn đánh cá bất hợp pháp, với phần lớn là do các tổ chức tư nhân gây ra.

Đội tàu cá Trung Cộng, từ các tàu tư nhân cho tới các đội thuyền thương mại, đang ngày càng mở rộng hoạt động, do các ngư trường gần hơn đã bị khai thác cạn kiệt.

Tàu cá Trung Cộng không chỉ chạy sâu xuống phía nam vào biển Đông, mà còn xuất hiện tại các vùng biển xa xôi ở châu Mỹ, đến tận Argentina.

Pháp có một số vùng lãnh thổ tại Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Do đó, trong thời gian gần đây, nước này đang bắt đầu củng cố quan hệ quốc phòng với Úc và Ấn Độ, để chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: 70 năm trước, de Gaulle đã cứu vãn danh dự của nước Pháp khi ra lệnh cho tướng Leclerc giải phóng Paris, nhưng mặt khác, ông ta đã dại dột muốn "redorer le blason francais" bằng cách tái xâm lược các thuộc địa cũ trong đó có Việt Nam ... Cuối cùng Tướng De Castries, phải phất cờ trắng ở Điện Biên Phủ để tỏ ý đầu hàng. 70 年 前 , 戴 高 樂 通 過 命 令 勒 克 勒 克 將 軍 解 放 巴 黎 拯 救 了 法 國 的 榮 譽 , 但 另 一 方 面 , 通 過 重 新 入 侵 包 括 越 南 在 內 的 前 殖 民 地 來 “ 恢 復 法 國 國 徽 ” 是 愚 蠢 的 ...... 最後,德卡斯特里將軍,他不得不在奠邊府揮舞白旗以示投降。 Il y a 70 ans, de Gaulle sauvait l'honneur de la France en ordonnant au général Leclerc de libérer Paris, mais en revanche, il serait insensé de "restaurer l'emblème national français" en réenvahissant d'anciennes colonies dont le Vietnam... Enfin, le général De Castries, il dut agiter le drapeau blanc à Dien Bien Phu pour marquer sa reddition.
advertisements
advertisements