Friday, 04/08/2017 - 10:25:14

Thanh đã về, Thanh đã về...(Trích từ mạng Dân Làm Báo, không biết ai đã thực hiện clip này (Người Buôn Gió TV?) và ca sĩ (Đăng Hoài Ân?), nhưng mà dzui hết biết.)

Thanh đã về, Thanh đã về

Kìa bác Lú vui mừng như thú, hú hú

Thanh đã về, Thanh đã về

Không biết bao nhiêu thằng ngồi lo nguy to

Thanh đã về, Thanh đã về

Làm ba X, không còn tâm trí, hí hí

Thanh đã về, Thanh đã về

Lú hát vang lên câu ca mừng chào Thanh.

[ĐK:

Nào là anh Thăng, anh Quang, anh Phúc, anh Bình ngồi run co ro

Sợ rằng anh Thanh khai ra tham ô rút ruột thì bao anh đi xa

Một bầy tuyên láo rúc rích, khúc khích vui mừng làm kiếp bưng bô

Từng bầy đảng viên hoan hô khui bia đón chào vì Thanh đã về! Hề hề...

 

Một bài ca đón chào mừng hoà theo tuyến láo đì đùng

Mừng Thanh nay đã về rồi, lòng bác Lú nở hoa

Ngập trời bao tiếng xì xào, kìa Xuân Thanh đã về rồi

Một năm qua ở nơi đâu

Làm bác lú mong chờ...

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp