Friday, 01/11/2019 - 07:23:35

Trung Quốc có thể thay đổi cách bầu lãnh đạo Hong Kong

BẮC KINH - Tình trạng bất ổn tại Hong Kong đang là chủ đề quan trọng của cuộc họp kín dài 4 ngày của các lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, theo ông Shen Chunyao, chủ nhiệm Ủy ban Luật Cơ Bản của Hong Kong và Macau, cho biết với truyền thông vào thứ Sáu tại Bắc Kinh. Theo ông Shen, các lãnh đạo đảng đã đồng ý "cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý của chính quyền trung ương đối với đặc khu,” đồng thời duy trì "sự ổn định và thịnh vượng lâu dài" tại đây. Một trong những biện pháp được thảo luận là việc chính quyền trung ương thay đổi cách bổ nhiệm và cách chức đặc khu trưởng cũng như các vị trí chủ chốt của Hong Kong.
Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam không được cử tri thành phố bầu trực tiếp, mà do một ủy ban gồm 1,200 người chọn ra. Phần lớn thành viên của ủy ban này đều do Bắc Kinh bổ nhiệm. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình Hong Kong phản đối cách thức này, và yêu cầu được trực tiếp bầu ra lãnh đạo thành phố.
Ông Shen còn cho biết hệ thống pháp lý của Hong Kong cũng sẽ được cải thiện để "bảo vệ an ninh quốc gia,” nhưng không nêu chi tiết. Ông khẳng định Bắc Kinh "sẽ không bao giờ dung thứ bất kỳ hành động nào thách thức chính sách 'một quốc gia, hai chế độ,” hoặc chia rẽ đất nước và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các nước ngoài vào vấn đề Hong Kong và Macau.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp