Friday, 05/03/2021 - 08:58:25

931 triệu tấn thức ăn bị vất bỏ trong năm 2019


Thức ăn được phục vụ tại đại hội Oktoberfest ngày 24 tháng 9, 2018. Nghiên cứu cho thấy trung bình một người trên trái đất bỏ phí hơn 120 kg thực phẩm năm 2019. (Romy Arroyo Fernandez/ NurPhoto via Getty Images)

 

GENEVA - Theo Báo Cáo Chỉ Số Rác Thải Thực Phẩm 2021 của Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và tổ chức WRAP, khoảng 931 triệu tấn thức ăn, chiếm 17% tổng lượng thức ăn mà người tiêu thụ có thể tiếp cận trong năm 2019, đã bị đổ ra thùng rác của các gia đình, nhà bán lẻ, nhà hàng và các dịch vụ đồ ăn khác.

Số thức ăn này có thể đựng vừa trong 23 triệu chiếc xe tải 40 tấn, đủ để xếp vòng quanh Trái Đất 7 lần.

Báo cáo mới thống kê cả đồ ăn được bị bỏ đi, lẫn những phần không thể ăn như xương hay vỏ. Báo cáo cũng công bố bản phân tích và mô hình toàn diện nhất về rác thải thực phẩm tính đến nay, đồng thời đề nghị cách đo lường rác thực phẩm cho các quốc gia.

Nghiên cứu cho thấy, bất kể mức thu nhập như thế nào, gần như mọi quốc gia đều thải ra lượng rác thực phẩm rất lớn, đa số bắt nguồn từ các gia đình.

Trung bình, một người thải ra 121 ký rác thực phẩm, với 74 ký trong số đó bị vất tại nhà.

Rác thải thực phẩm ảnh hưởng lớn tới kinh tế, xã hội và môi trường. Vào thời điểm các hành động chống biến đổi khí hậu vẫn còn chậm trễ như hiện nay, 8-10% khí thải nhà kính toàn cầu có liên quan đến thức ăn không được tiêu thụ.

"Việc giảm rác thải thực phẩm sẽ giúp giảm khí nhà kính, giảm ảnh hưởng tới tự nhiên, giúp bảo đảm nguồn thức ăn, giảm đói và tiết kiệm tiền trong thời kỳ suy thoái toàn cầu,” ông Inger Andersen, giám đốc điều hành UNEP, cho biết. “Các chính phủ và người dân khắp thế giới cần thực hiện trách nhiệm của mình để giảm rác thải thực phẩm.”

"Trong một thời gian dài, các chuyên gia cho rằng rác thải thực phẩm ở các gia đình chỉ là vấn đề nghiêm trọng ở những quốc gia phát triển. Tuy nhiên, theo Báo cáo chỉ số rác thải thực phẩm mới, chúng tôi thấy mọi chuyện không hẳn như vậy,” ông Marcus Gover, CEO của WRAP, nói.

Dữ liệu về tỷ lệ giữa phần ăn được và những phần không thể ăn trong rác thực phẩm chỉ thống kê được ở một số quốc gia thu nhập cao. Tỷ lệ này trung bình là 50/50 ở các gia đình. Tỷ lệ phần không ăn được là chỉ số quan trọng còn thiếu và có thể cao hơn ở những quốc gia có thu nhập thấp hơn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Thực phẩm bị bỏ đi quá nhiều là một điều dễ hiểu: Thí dụ CƠM chẳng hạn. Chỉ cần không cất kỹ là THIU ngay, chỉ cho gà vị ăn thôi.
advertisements
advertisements