Thursday, 16/05/2019 - 08:28:22

Chelsea Manning được lệnh quay lại nhà tù

Một thẩm phán liên bang ngày thứ Năm đã yêu cầu cô Chelsea Manning, cựu quân nhân Hoa Kỳ và là người tiết lộ hồ sơ mật cho WikiLeaks, phải quay lại nhà tù vì tội từ chối cho lời khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang. Thẩm Phán Anthony Trenga cũng phán quyết rằng, nếu Manning không tuân theo lệnh triệu tập của đại bồi thẩm đoàn sau 30 ngày, cô ta sẽ bị phạt $500 Mỹ kim một ngày. Tiền phạt sẽ tăng lên $1,000 Mỹ kim một ngày nếu cô tiếp tục từ chối ra điều trần sau 60 ngày.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp