Saturday, 21/02/2015 - 08:01:13

Lou Correa gửi thư đúc kết về cuộc tái kiểm phiếu

Ông Lou Correa tại tòa soạn báo Viễn Đông ngày thứ Tư, 18 tháng Hai, 2015. (LêKon/Viễn Đông)


WESTMINSTER – Trong một thư thông báo được gởi đến giới truyền thông ngày thứ Sáu, cựu Nghị Sĩ Lou Correa cho biết ông đã chấm dứt cuộc tái kiểm phiếu. Ông nhận thấy cuộc bầu cử có “một số lỗi lầm chắc chắn không thể tránh được” và sẽ trình bày những khám phá “về cuộc bầu cử này cho văn phòng Biện Lý Quận Cam, nơi có các nguồn lực và thẩm quyền để theo đuổi một cuộc điều tra thích hợp về vấn đề này.”
Thư của ông Correa cho biết có một số phiếu bị loại bỏ, một số phiếu được tính mặc dù các phiếu đều cùng một trình trạng như sau. Ngoài ra, nhiều phiếu đã bị loại vì đến trễ trong vòng ba ngày mặc dù được ký tên vào ngày bầu cử hoặc trước đó.
Trong những “lỗi lầm” khác bị xem là “có vấn đề,” cựu nghị sĩ cho biết, “Chúng tôi đã tìm thấy hơn 12 nhà, trong đó có hai hoặc nhiều hơn các lá phiếu đã được ký bởi cùng một người.”
Sau đây là nguyên văn thư của ông Lou Correa:
Sáng ngày 17 tháng Hai, tôi chính thức thông báo với vị Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử Quận Cam Neal Kelley rằng tôi đã kết thúc việc tái kiểm phiếu của cuộc bầu cử đặc biệt cho chức Giám Sát Quận Cam Địa Hạt Một diễn ra vào ngày 27 tháng Một, 2015 vừa qua.
Tôi muốn cảm ơn ông Neal Kelley và nhân viên của ông cho sự hợp tác và sự cởi mở của họ trong suốt quá trình kiểm phiếu lại này, cũng như sự đóng góp của họ trong việc thực hiện cuộc bầu cử. Thật không phải là điều dễ chịu khi công việc của họ bị người khác dò xét và đồn đoán. Thực hiện và rà soát chính xác kết quả của một cuộc bầu cử là một việc rất khó làm, đòi hỏi một nỗ lực và sự phối hợp của hàng trăm cá nhân - từ tình nguyện viên phòng phiếu, nhân viên tạm thời hoặc thường xuyên để giám sát cuộc bầu cử - trong một thời gian rất ngắn. Một số lỗi lầm chắc chắn không thể tránh được, như chúng tôi nhận thấy trong cuộc bầu cử này. Nhưng điều đó không làm lu mờ thành tích đáng khen ngợi của Văn Phòng Bầu Cử trong cuộc bầu cử này cũng như các cuộc bầu cử khác của Quận Cam.
Tôi cũng muốn cảm ơn các tình nguyện viên, những người đã đến giúp đỡ tích cực cho tôi trong quá trình kiểm phiếu lại này. Suốt gần một tuần lễ, mấy chục tình nguyện viên mỗi ngày đã đến Văn Phòng Giám Sát Bầu Cử Quận Cam để phân loại khoảng 40,000 lá phiếu khiếm diện dưới sự kiểm soát của nhân viên văn phòng bầu cử. Đây là một công việc tẻ nhạt, nhưng nó rất quan trọng trong việc giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử.
Như tôi đã nói trước đây, tôi không nghĩ rằng việc tái kiểm phiếu sẽ thay đổi kết quả của cuộc bầu cử, và đúng như vậy: Chúng tôi xem xét khoảng 6 khu vực bầu cử và thấy rằng số phiếu kiểm bằng tay đúng với kết quả kiểm bằng máy. Thay vào đó, cuộc tái kiểm phiếu là một phương tiện để cho phép chúng tôi kiểm tra tất cả các tài liệu để xác định xem có phiếu nào đã bị loại ra mà đáng lẽ phải được tính, và liệu tất cả các lá phiếu đã được tính đều có hợp lệ hay không. Cuộc kiểm tra đã đem lại một kết quả khá tỏ tường, và trong một vài phương diện, rất đáng quan tâm:
Có khoảng 400 phiếu khiếm diện đã bị loại bỏ vì không có chữ ký của các cử tri ở mặt sau của phong bì. Tuy nhiên, trong gần một nửa số phiếu này, các cử tri đã viết tay tên và địa chỉ của họ ở những nơi khác trên phong bì, và điều này có thể coi như một sự xác nhận của cử tri rằng phiếu này đã thực sự được điền và gửi vào bởi chính họ. Hơn nữa, khi xem xét lại những phong bì đã được tính bởi Văn Phòng Bầu Cử, chúng tôi tìm thấy khoảng mười mấy phiếu đã có cùng tình trạng như vậy nhưng lại được tính vào kết quả chính thức. Lẽ ra tất cả các phiếu này đều phải được tính, hoặc tất cả phải cùng bị loại.
Một lô gồm 177 phiếu khiếm diện khác bị từ chối bởi vì chúng mang dấu bưu điện ngày 28 Tháng 01 năm 2015 -- một ngày sau cuộc bầu cử -- mặc dù chúng đã được ký và ghi ngày tháng trước cuộc bầu cử và đã được giao đến Văn Phòng Bầu Cử trước ngày 30 tháng 01 năm 2015. Theo một đạo luật (SB 29) mà tôi là tác giả và đã được thông qua vào năm trước, các lá phiếu đó phải được tính nếu chúng được ký tên và ghi ngày trước hoặc trong ngày bầu cử, được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong ngày bầu cử, và được giao cho người của văn phòng bầu cử trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày bầu cử. Thật không may, các ngôn ngữ trên phong bì các phiếu khiếm diện cho cuộc bầu cử này chỉ nói với cử tri rằng các lá phiếu phải được ký tên và ghi ngày trước hoặc trong ngày bầu cử và phải được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2015. Do đó mới xảy ra tình trạng một con số không nhỏ lá phiếu bị loại bỏ vì cử tri hiểu lầm rằng họ không phải lo về dấu bưu điện, miễn là nó đã được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử trước thời hạn 30 tháng 01.
Chúng tôi cũng phát hiện hơn 50 phiếu đã được tính mà theo luật lẽ ra không nên được tính. Ví dụ như, 17 lá phiếu tạm (provisional ballots) đã được tính mặc dù các cử tri đã không ký vào tuyên bố trên bìa phiếu để khẳng định họ đủ điều kiện để được bỏ phiếu; Luật Bầu Cử phần 14310 tuyên bố rõ ràng rằng các cử tri phải thực hiện bằng văn bản khẳng định điều này trước sự hiện diện của một viên chức bầu cử, và rằng nếu "phong bì lá phiếu tạm được không được ký tên, lá phiếu sẽ bị loại bỏ." Tương tự như vậy, 13 cử tri đã không ký vào đơn xin phiếu khiếm diện của họ cho cuộc bầu cử này, mặc dù Luật Bầu Cử phần 3009 đòi hỏi rằng chữ ký trên các đơn xin phải được so sánh và phải khớp với chữ ký trên bản ghi danh bầu cử của cử tri trước khi lá phiếu khiếm diện có thể được tính. Và sau khi xem xét chữ ký trên một số phiếu khiếm diện (từ năm khu vực bầu cử) mà chúng tôi lưu ý ông Trưởng ban Giám Sát Bầu Cử trong những ngày cuối cùng của cuộc tái kiểm phiếu, ông đã phải thừa nhận rằng khoảng 20 trong số các chữ ký không khớp với chữ ký trên bản đăng ký của cử tri, và các lá phiếu đó lẽ ra đã không nên được tính.
Các lỗi được đề cập ở trên có thể xảy ra trong bất cứ cuộc bầu cử nào, và trong khi nó có thể đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử khít khao này, nó không nhất thiết nói lên rằng đã có hành vi sai trái nào đó trong cuộc bầu cử này. Kế tiếp, một số điều chúng tôi phát hiện thêm thì lại có vấn đề:
Chúng tôi chọn năm đơn vị bầu cử trong đó ông Andrew Đỗ đã có một biên độ thắng cử lớn, và trong đó có một số lượng lớn các phiếu khiếm diện đã được nộp vào các phòng phiếu. Các quan sát viên của chúng tôi đã mất nhiều giờ phân loại các phong bì phiếu khiếm diện theo địa chỉ, việc này cho phép chúng tôi so sánh các chữ viết và chữ ký trên phong bì các lá phiếu của các cử tri sinh sống trong cùng một nhà. Trong riêng năm đơn vị bầu cử này, chúng tôi đã tìm thấy hơn 12 nhà, trong đó có hai hoặc nhiều hơn các lá phiếu đã được ký bởi cùng một người. Một nhà ở Garden Grove có 10 cử tri khác nhau ghi danh tại cùng một địa chỉ, với ít nhất hai trong số phiếu bầu khiếm diện, và có thể khoảng ba phiếu khác, rõ ràng đã được ký bởi cùng một người; Ít nhất hai lá phiếu đã được ký và được gửi vào bởi một người duy nhất từ ​​một địa chỉ ở Garden Grove, mà nhà này được cho là có sáu cử tri khác nhau đã ghi danh cùng sống chung một nhà.
Chúng tôi cũng phát hiện ra có một người đã thu thập và chuyển giao "khẩn cấp" phiếu khiếm diện của 27 cá nhân khác nhau vào tuần trước ngày bầu cử. Sau khi kết thúc giai đoạn bình thường để xin phiếu bầu khiếm diện, luật pháp cho phép một cá nhân đang ở tại một nhà dưỡng lão hay bệnh viện, hoặc những người do khuyết tật không thể đến phòng phiếu, chỉ định một người nào đó để nhận phiếu khiếm diện từ Văn Phòng Bầu Cử và đem đến cho họ. Trong số những cử tri nhờ người này đi lấy lá phiếu "khẩn cấp" có một thanh niên 20 tuổi; do đó không có vẻ gì là những cử tri này đều bị tàn tật hoặc đang bị ở trong nhà dưỡng lão. Hơn nữa, không ai trong ban vận động tranh cử hoặc đảng phái nào được đụng đến hoặc thâu thập lá phiếu của cử tri. Có thể có một lời giải thích chân thật tại sao một cá nhân, không liên quan đến bất kỳ ban vận động tranh cử hoặc đảng phái chính trị nào, lại tình cờ được đến 27 cử tri yêu cầu giúp đỡ trong một khoảng thời gian ba ngày trước cuộc bầu cử, nhưng điều này cần phải được điều tra thêm.
Chúng tôi tìm thấy 10 cử tri đã cố gắng bỏ phiếu hai lần -- một lần bằng cách bỏ phiếu khiếm diện và một lần tại phòng phiếu -- hai người trong số đó đã không yêu cầu nhân viên phòng phiếu dùng phiếu tạm khi đến phòng phiếu và họ đã thành công trong việc bỏ hai lá phiếu. Chúng tôi cũng tìm thấy 42 lá phiếu tạm đã được bầu (và đã được tính) của những cử tri đã không ghi danh bầu cử tại Địa Hạt I trước cuộc bầu cử. những người này nói rằng họ đã dời chỗ ở vào Địa Hạt I (mặc dù họ vừa mới bỏ phiếu tại địa chỉ cũ của họ trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 2014). Một lần nữa, chúng tôi không biết những việc này có thật sự là do cố ý làm sai hay không, nhưng chúng tôi tin rằng cần phải được điều tra thêm.
Tôi đã nêu ra nhiều chi tiết về cuộc tái kiểm phiếu này vì ban vận động của tôi tiếp tục nhận được những báo cáo rằng nhiều phiếu khiếm diện đã được thu gom với số lượng lớn bởi những người vận động tranh cử và một số tổ chức, đôi khi được trao đổi bằng tiền. Các dữ liệu bầu cử mà chúng tôi xem xét trong cuộc kiểm phiếu lại không thể cho chúng tôi biết những cáo buộc này có đúng sự thật hay không: Nếu những cử tri điền và ký phiếu khiếm diện của mình trước sự hiện diện của một người vận động tranh cử và trao cho người này để gửi đến Văn Phòng Bầu Cử thì điều bất hợp pháp không thể thấy được trong các dữ liệu mà chúng tôi xem xét. Tất cả điều chúng tôi có thể làm là yêu cầu bất cứ ai có thông tin liên quan đến hành vi đó hãy cho chúng tôi biết hoặc thông báo cho Văn Phòng Bầu Cử hoặc văn phòng Biện Lý biết.
Điều tôi biết rõ là tôi và ban vận động của tôi không có đủ nguồn lực để theo đuổi vấn đề này xa hơn nữa. Tôi đã được tư vấn rằng một cuộc kiện cáo về kết quả của cuộc bầu cử vin vào các lá phiếu bất hợp pháp sẽ rất tốn kém và mất thời gian, nó đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm và triệu hồi các nhân chứng để đối chất về các lá phiếu của họ. Hơn nữa, dù có tìm được 43 lá phiếu bất hợp pháp, chúng tôi vẫn phải mang gánh nặng tìm cho được ai là chủ các phiếu đó, vì các phiếu này đã bị trộn lẫn với các phiếu khác và không thể tìm xem ra tên người bỏ phiếu. Nhiệm kỳ còn lại của Giám Sát Viên Địa Hạt I có thể sẽ hết trước khi cuộc kiện cáo kết thúc.
Vì vậy, tôi sẽ không thử thách kết quả của cuộc bầu cử ngày 27 tháng Một, 2015 gì thêm nữa. Thay vào đó, tôi sẽ trình bày những phát hiện của chúng tôi về cuộc bầu cử này cho văn phòng Biện Lý Quận Cam, nơi có các nguồn lực và thẩm quyền để theo đuổi một cuộc điều tra thích hợp về vấn đề này. Như một kết quả của việc tái kiểm phiếu, giờ đây chúng tôi biết cần phải chú tâm vào khía cạnh nào trong việc hướng dẫn cử tri về pháp luật và chúng ta phải cảnh giác về mặt nào để đảm bảo rằng các luật lệ này không bị vi phạm. Cuộc bầu cử ngày 27 tháng Giêng là một cuộc tranh đua khít khao mà kết quả có thể thay đổi cho dù chỉ một phần trăm của số phiếu bị loại được tính vào, hoặc những phiếu bất hợp lệ được tìm thấy trong quá trình tái kiểm phiếu bị loại ra. Tôi mong muốn trong các cuộc bầu cử tương lai các phiếu bầu hợp lệ sẽ không bị loại bởi lỗi của người bỏ phiếu hoặc do hướng dẫn sai lầm trên lá phiếu, và các tiêu chuẩn thống nhất được áp dụng chung trong việc xác định lá phiếu nào được tính.
Lời cuối, xin chân thành cám ơn quý vị truyền thông báo chí đã luôn hỗ trợ mạnh mẽ trong việc quảng bá tin tức bầu cử cũng như gìn giữ tính dân chủ, công bằng, khách quan cho cuộc bầu cử của chúng ta.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp