Monday, 12/10/2015 - 10:37:00

Lou Correa nhận được nhiều hậu thuẫn mạnh mẽ

SANTA ANA, CA - Tiếp tục cuộc tranh cử vào ghế Dân Biểu Liên Bang địa hạt 46, trong tuần qua cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa đã nhận sự ủng hộ chính thức từ Dân Biểu Liên Bang Pete Aguilar. Sự việc này đã góp thêm sự hậu thuẫn mạnh mẽ rất sớm của các vị lãnh đạo dân cử, chính quyền thuộc các cấp liên bang, tiểu bang, các ngành giáo dục, kinh tế, xã hội cho ông Lou Correa trên con đường vào Hạ Viện Hoa Kỳ.

Theo tin từ văn phòng tranh cử của ông Lou Correa, hiện nay cấp liên bang, có 5 Dân Biểu Liên Bang đương nhiệm chính thức ủng hộ ông Lou Correa, gồm Dân Biểu Liên Bang, Chủ tịch Khối Hispanic tại Hạ Viện Hoa Kỳ Linda Sánchez; Dân Biểu Liên Bang, Cựu Chủ Tịch Hạ Viện California Karen Bass; Dân Biểu Liên Bang Juan Vargas; Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal; và Dân Biểu Liên Bang Pete Aguilar.
Tại tiểu bang California, ông Lou Correa đã có sự hậu thuẫn của Chủ Tịch Lâm Thời tại Thượng Viện Kevin de Leon; Dân Biểu Tiểu Bang, Chủ tịch khối Latino tại Hạ Viện California Luis Alejo; Bộ Trưởng Tài Chánh California John Chiang; Giám Đốc Khu Học Chánh tiểu bang California Tom Torlakson; Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách tiểu bang Jerome Horton; Nghị Viên thành phố Santa Ana Michele Martinez; Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Santa Ana John Palacio; Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Santa Ana Valerie Amezcua; Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Santa Ana José Alfredo Hernández, J.D.; Chủ tịch Nghiệp đoàn Học khu Trung Học Anaheim Annemarie Randal-Trejo; Thành viên Nghiệp đoàn Học khu Trung học Anaheim Al Jabbar; Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Anaheim Bob Gardner; Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Anaheim Ryan Ruelas; Nghị Viên Thành phố Los Angeles, Cựu Nghị Sĩ tiểu bang Gil Cedillo.

Bên cạnh đó, còn có các tổ chức như California Small usiness Association, Building Our Leadership Diversity (BOLD) PAC, cũng lên tiếng hậu thuẫn mạnh mẽ cho Cựu Nghị Sĩ Lou Correa vào chức vụ Dân Biểu Liên Bang, địa hạt 46.

"Tôi đang ủng hộ ông Lou Correa vào Hạ Viện Hoa Kỳ vì quá trình hoạt động kỷ lục lâu dài của ông trong việc phục vụ và đại diện cho cư dân Quận Cam. Điều này nói lên ông Lou Correa là người có đầy đủ điều kiện nhất để đại diện cho địa hạt 46 tại California," Dân Biểu Pete Aguilar phát biểu.

Chính thức tuyên bố sự ủng hộ dành cho Lou Correa, ông John Chiang, Bộ Trưởng Tài Chính California cho biết, “Cựu Nghị Sĩ Lou Correa thông hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng chính phủ phải làm việc trên cả hai phương diện có năng lực và đầy hiệu quả, và những đồng tiền đóng thuế của người dân phải được bảo vệ và sử dụng một cách khôn khéo. Và như những người có ràng buộc chặt chẽ với địa hạt 46, đã từng phục vụ cho cả địa phương và chính phủ tiểu bang trong khu vực, ông Lou Correa đã chứng minh rằng ông là một vị lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì Quận Cam. Tôi tin tưởng rằng ông có đầy đủ kinh nghiệm và tài năng để trở thành đại diện thành công trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Tôi rất vui và hãnh diện khi được tuyên bố ủng hộ ông Lou Correa.”

Trong việc ủng hộ cho ông Lou Correa, Giám Đốc Khu Học chính Tom Torlakson cho biết:

“Đã từng làm việc sát cánh với Cựu Nghị Sĩ Lou Correa trong vấn đề lập pháp của tiểu bang, tôi có thể chứng minh việc  ông Correa, giữ lời hứa cải thiện  các trường học trong khu vực của chúng ta, làm cho việc vào đại học dễ tiếp cận hơn và dễ theo đuổi hơn, và giúp đỡ rất nhiều cho việc xin trợ cấp tiền học của sinh viên. Trong suốt quá trình làm việc của ông, Cựu Nghị Sĩ Lou Correa đã làm việc tận tụy, không ngừng nghỉ để gia tăng sự đầu tư vào hệ thống giáo dục của chúng ta để bảo đảm cho con em chúng ta có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bước vào thế kỷ 21 và việc này cũng làm phát triển kinh tế. Tôi tin rằng ông cũng sẽ làm như thế tại thủ đô Washington và đó là lý do mà tôi chọn ủng hộ ông vào Quốc Hội Hoa Kỳ."

Cựu Nghị Sĩ Lou Correa từng đại diện địa hạt 34 từ năm 2006 đến năm 2014, bao gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton và Westminster. Trước đó, ông là Giám Sát Viên Quận Cam, địa hạt 1. Và trước thời gian đó, ông đã là Dân biểu Tiểu bang California, địa hạt 69.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp