Friday, 04/05/2018 - 11:11:38

Phong trào mở trường bán công bùng nổ ở California


(Getty Images)

LOS ANGELES - Số lượng học sinh ghi danh vào các trường bán công (charter school), hay trường tư, ở California đã tiếp tục gia tăng mạnh, lên tới hơn 25,000 học sinh viên mỗi năm trong 10 năm qua.
Gần 630,000 học sinh theo học các trường bán công của California vào đầu niên khóa này. Cứ 10 học sinh thì có khoảng một em học ở trường bán công, theo dữ kiện mới từ Nha Giáo Dục California cho biết. Số lượng ghi danh học trường bán công ở California tăng lên 150 phần trăm trong 10 năm qua.

Các trường bán công hoạt động độc lập với các học khu công lập. Những người ủng hộ các trường bán công nói rằng quyền tự do này mang lại lợi ích cho các giáo chức và học sinh, bằng cách khuyến khích việc đổi mới trong cách dạy học. Trong khi đó những người phản đối thì nói rằng những trường này lấy mất ngân quỹ từ các trường công lập truyền thống, làm tăng mức chênh lệch về giáo dục, đưa người giàu đến trường tư và trẻ em nghèo vào trường công.

Cuộc chiến giữa các trường bán công và các trường truyền thống là một vấn đề lớn trong nền chính trị California. Chẳng hạn, những người ủng hộ trường bán công đang đổ hàng triệu Mỹ kim vào cuộc vận động tranh cử thống đốc của ông Antonio Villaraigosa, cựu thị trưởng thành phố Los Angeles.

Trong năm năm qua, số học sinh ghi danh học trường bán công tăng thêm ít nhất 30 phần trăm tại 26 quận hạt của California. Trong số các quận hạt đô thị, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là ở các quận hạt Contra Costa, San Francisco và Los Angeles.

Số lượng học sinh ghi danh vào trường bán công đã tăng 34 phần trăm ở Sacramento County. Mức ghi danh ở Placer County và Yolo County tăng khoảng 27%. Số lượng ghi tên vào trường bán công của El Dorado County đã sụt giảm,  vì Aspire, một hệ thống trường bán công trên khắp tiểu bang, đã chuyển sáu trường từ El Dorado County đó sang các quận hạt khác.

Cứ 10 học sinh trường công thì có hơn một em theo học một trường bán công ở 24 quận hạt của California. Trong số các quận hạt đô thị, Sonoma, San Diego, và Los Angeles có tỷ lệ lớn nhất của các học sinh trường bán công.

Chừng 13 phần trăm học sinh trường công tại Sacramento County theo học các trường bán công. Ở Placer County gần đó, con số ấy là 14 phần trăm.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp