advertisements
Monday, 05/07/2021 - 08:37:21

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Gần 400 căn chung cư cho người lớn tuổi


Thành Phố Garden Grove đang nhận đơn thuê nhà với giá phải chăng dành cho cao niên tại Garden Brook Senior Village, địa chỉ 10080 Garden Grove Blv. (góc đường Brookhrst St). Tòa nhà cao tám tầng này sẽ có 394 căn hộ gồm studio, 1 phòng, 2 phòng ngủ dành cho người từ 62 tuổi trở lên, có lợi tức thấp theo tiêu chuẩn của Quận Cam. Muốn biết thêm chi tiết về việc ghi danh, điền đơn, hoặc điều kiện xin gọi số (641) 201-4157.

Lớp Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc đã sinh hoạt trở lại

Thứ Tư, thứ Bảy và Chủ Nhật mỗi tuần, từ 7 đến 8 giờ sáng, và từ 8 đến 9 giờ sáng, tại Võ Đường Aikido, 13133 Brookhurst St, Garden Grove. Liên lạc Phạm Đàm (714) 397-2539 hoặc Kiều Hạnh (562) 242-5876.

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements