advertisements
Tuesday, 20/07/2021 - 07:19:39

Texas báo cáo ca nhiễm biến thể lambda đầu tiên của Covid-19


Một ông đang ngồi cúi đầu trong lúc chờ rời bệnh viện Houston Methodist Hospital ngày 16 tháng 7, 2021 tại Houston, Texas. Bệnh viện này đã ghi nhận những ca nhiễm biến thể Delta kể từ tháng Tư. (Brandon Bell/ Getty Images)

 

HOUSTON – Một bệnh viện tại Texas đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể lambda của Covid-19, trong lúc tiểu bang vẫn đang đối phó với biến thể lây lan mạnh là biến thể delta.

Hệ thống bệnh viện Houston Methodist, đang điều hành 8 bệnh viện, cho biết ca nhiễm biến thể lambda đầu tiên được xác nhận vào thứ Hai.

Biến thể lambda được phát hiện lần đầu tại Peru vào tháng 12, 2020, theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), và chiếm 81% số ca bệnh tại nước này từ tháng 4, 2021, theo báo cáo hồi tháng 6 của WHO. Hiện tại, WHO đang xếp hạng lambda là “biến thể cần quan tâm.”

Vào thứ Hai, hệ thống bệnh viện Houston Methodist đang chăm sóc cho 185 bệnh nhân Covid-19, với phần lớn trong số này là người chưa chích ngừa.

Trong số người bệnh, 85% bị nhiễm biến thể delta. Tuy phát hiện biến thể lambda, nhưng các chuyên gia tại Houston Methodist nói rằng biến thể delta vẫn là mối lo ngại hàng đầu tại Hoa Kỳ. Hiện tại, 51% dân số Texas từ 12 tuổi trở lên đã được chích ngừa đầy đủ.Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Nếu đã được chích 1 trong 3 vaccine của Hoa Kỳ là Moderna, Pfizer và J&J thì dù có gặp các biến thể delta hay Lambda cũng cũng chỉ bị nhẹ vì trong người đã có sẵn các KHÁNG THỂ sẽ đáng gục các con CÔ-VI HỖN LÁO, dù chúng mang MẶT NẠ nào cũng MẶC KỆ. Ha...ha...HỖN LÁO là tao ĐẬP CHẾT MẸ MÀY!!!!!!!!! 如 果 您 接 種 了 美 國 三 種 疫 苗 Maderna、Pfizer 和 J&J 中 的一 種 疫 苗 , 即 使 您 遇 到 delta 或 Lambda 變 體 , 您 也 只 會 出 現 輕 微 的 疾 病 , 因 為 您 體 內 已 經 存 在 可 以 擊 敗 COVIORS 的 抗 體 。 , 不 管 他 們 戴 什 麼 面 具 , 忽 略 他 們 。 哈 .... 哈.... 大 聲 笑 我 應 該 打 你 媽 !!!!!! Si vous avez été vacciné avec l'un des trois vaccins américains, Maderna, Pfizer et J&J, même si vous rencontrez des variants delta ou Lambda, vous n'aurez qu'une maladie bénigne car il y a déjà des anticorps dans votre corps qui battront les COVIORS. , quel que soit le MASQUE qu'ils portent, Ignorez-les. Ha...ha... sI tu est INSOLENT, je vais BATTRE TA MÈRE !!!!!!!!!! Ah...ha.....
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements