Wednesday, 20/05/2020 - 05:40:09

Thượng Viện thông qua dự luật giám sát công ty Trung Quốc


Nghị Sĩ John Kennedy (Getty Images)

 

Thượng Viện vào thứ Tư đã phê chuẩn một dự luật có thể cấm nhiều công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ, hoặc kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nếu không đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn kiểm toán của chính phủ Hoa Thịnh Đốn.

Dự luật, được hỗ trợ bởi Nghị Sĩ Cộng Hòa John Kennedy của Louisiana, sẽ yêu cầu các công ty xác nhận rằng họ không bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài.

Sau tin tức này, cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ của Alibaba, hãng thương mại điện tử có trụ sở chính tại Trung Quốc, đã giảm hơn 2%. Tuy dự luật có thể áp dụng cho bất kỳ công ty nước ngoài nào muốn tiếp cận nguồn tiền tại Hoa Kỳ, nhưng các nhà lập pháp nói dự luật này chủ yếu được thiết kế để nhằm vào Bắc Kinh.

Nghị Sĩ Kennedy vào thứ Ba viết lên Twitter rằng, dự luật mới là nhằm ngăn đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Theo dự luật, một hãng nước ngoài sẽ phải xác nhận rằng họ không bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài, nếu hãng này làm hồ sơ kế toán ở nước ngoài, không chịu sự quản lý của Hội đồng kiểm toán Hoa Kỳ.

Ngoài ra, nếu Hội đồng kiểm toán không thể kiểm tra báo cáo tài chính của một hãng nước ngoài trong 3 năm liên tiếp, hãng nước ngoài này sẽ bị cấm giao dịch tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hội đồng kiểm toán là cơ quan thuộc Ủy Ban Chứng Khoán SEC, chuyên giám sát các công ty muốn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising