Monday, 03/06/2019 - 07:32:16

Tòa án từ chối yêu cầu của Dân Chủ về việc ngăn cản dự án xây tường biên giới


Một thẩm phán liên bang ngày thứ Hai đã từ chối yêu cầu của phe Dân Chủ Hạ Viện, muốn tòa án ngăn cản Tổng Thống Donald Trump chuyển tiền từ các dự án khác sang cho dự án xây tường biên giới. Thẩm Phán Trevor McFadden nói rằng Hạ Viện không có đủ lý lẽ để ngăn cản tổng thống, đồng thời, ông không tin rằng tòa án nên can thiệp vào tranh chấp giữa tổng thống và Quốc Hội. “Tòa án từ chối chọn phe phái trong cuộc đấu giữa Hạ Viện và Tổng Thống,” ông McFadden viết. “Sự việc này là câu hỏi cho vai trò của nhánh Tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp giữa 2 nhánh còn lại trong chính phủ liên bang. Ngoài ra, tòa án cũng không ám chỉ rằng Quốc Hội không thể khởi hiện nhánh Hành pháp để bảo vệ quyền lợi của họ.”

Thẩm Phán McFadden cũng nói rằng các nhà lập pháp vẫn còn nhiều lựa chọn khác ngoài tòa án để chống lại các đề nghị của tổng thống. Vào đầu năm nay, Hạ Viện do Dân Chủ lãnh đạo đã cùng với một số tổ chức khác khởi kiện, phản đối lệnh tuyên bố tình hình khẩn cấp quốc gia của Tổng Thống Trump. Đơn kiện nói rằng, việc Tổng Thống Trump dùng tình trạng khẩn cấp để chuyển tiền sang cho việc xây tường biên giới là sai trái, do Hiến Pháp quy định rằng Quốc Hội có quyền quyết định cách chi dùng ngân sách liên bang. Các nguyên đơn yêu cầu Thẩm Phán McFadden ngăn cản chính phủ chuyển tiền để xây tường biên giới, cũng như các vụ chuyển tiền khác trong tương lai.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp