Thursday, 27/06/2019 - 07:13:43

Tối Cao Pháp Viện cho phép phân chia địa hạt theo đảng phái

Trong phán quyết 5 trên 4 dựa theo ranh giới về hệ tư tưởng, Tối Cao Pháp Viện ngày thứ Năm đã phán quyết rằng việc phân định địa hạt bầu cử theo đảng phái là một vấn đề chính trị không thuộc thẩm quyền đánh giá của tòa liên bang, và các tòa án này không thể quyết định rằng liệu việc phân chia địa hạt bầu cử theo một tiêu chuẩn nào đó là có vi phạm hiến pháp hay không. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đã chuyển trách nhiệm sang nhánh lập pháp và các tiểu bang về việc giám sát việc phân chia địa hạt bầu cử.

Trong thông cáo đại diện nhóm đa số thuộc phe bảo thủ, Chánh Thẩm John Roberts viết rằng: “Các thẩm phán liên bang không có thẩm quyền để tái phân chia quyền lực chính trị giữa 2 đảng phái lớn nhất tại Hoa Kỳ, và cũng không có cơ sở pháp lý để giới hạn hoặc định hướng cho các hành động của các đảng này.” Ông Roberts thừa nhận rằng, việc vẽ lại địa hạt bầu cử theo khu vực đảng phái thật sự có dẫn đến các kết quả có vẻ như không công bằng, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tòa án có trách nhiệm phải tìm giải pháp cho vấn đề này.
Việc tái phân chia địa hạt bầu cử sẽ được thực hiện vào 2 năm nữa. Theo giới phân tích, đảng phái nào kiểm soát được mọi cấp bậc của chính phủ sau cuộc bầu cử 2020 sẽ được lợi bởi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Hay nói cách khác, phe chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở cấp tiểu bang sẽ quyết định tương lai của bản đồ địa hạt.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements