Saturday, 23/03/2019 - 08:46:48

Trạm khí tượng trên 100 năm ở Việt Nam


Trạm Khí Tượng Phù Liễn (Báo An Ninh Hải Phòng)

HẢI PHÒNG - Sáng thứ Bảy, tại quận Kiến An, Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới đã trao bằng công nhận Trạm Khí Tượng Phù Liễn là trạm khí tượng trên 100 năm. Lễ gắn bảng trạm khí tượng thủy văn được Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới công nhận trên 100 năm cũng được thực hiện ngay sau đó.

Trạm Khí Tượng Phù Liễn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như được xây dựng ít nhất 100 năm; có hoạt động liên tục tính từ khi bắt đầu hoạt động đến nay và đang hoạt động bình thường tính đến thời điểm đề cử; trạm được quan trắc, vận hành theo tiêu chuẩn của Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới; có bộ dữ liệu lịch sử, có tọa độ địa lý thực tế, hoặc có nguồn gốc cụ thể gồm độ cao, thành phần khí tượng được xác định và đơn vị khí tượng, cũng như lịch trình quan trắc.

Trạm Khí Tượng Phù Liễn được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 16-9-1902. Nếu tính theo lịch sử hoạt động, năm 2019 Trạm Khí Tượng Phú Liễn có lịch sử 117 năm.

Trạm này đóng vai trò quan trắc khí tượng cho ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Cam Bốt.
(Nguồn Tuổi Trẻ)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp