Tuesday, 16/07/2019 - 07:01:16

Trump giới thiệu dự luật di trú trong cuộc họp nội các

Ngày thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump đã giới thiệu với Nội Các của ông một dự luật nhằm tăng cường an ninh biên giới và cải tổ hệ thống di trú Hoa Kỳ, theo truyền thông dẫn lời một viên chức cao cấp cho biết. Do quốc hội sắp tạm nghỉ trong tháng 8, Tòa Bạch Ốc chưa có ý định đưa dự luật mới ra trước các nhà lập pháp, nhưng sẽ vận động để các chính trị gia Cộng Hòa ủng hộ dự luật này. Dự luật được đồng tài trợ bởi 10 nghị sĩ Cộng Hòa.

Vào tháng 5, các viên chức Tòa Bạch Ốc từng công bố một số nguyên tắc của kế hoạch cải tổ di trú mà họ đang soạn thảo trong suốt 7 tháng qua. Theo đó, kế hoạch này sẽ không chấp nhận các “Dreamers,” tức các di dân lậu được đưa vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ em, và cũng không chấp nhận các di dân ở lại Hoa Kỳ theo diện Bảo vệ tạm thời (Temporary Protected Status). Trong khi đó, cả 2 diện di dân này đều là các điều ưu tiên của phe Dân Chủ. Kế hoạch của chính phủ cũng sẽ bao gồm một chương trình có tên là E-Verify, cho phép các chủ hãng xưởng sử dụng một kho dữ liệu để kiểm tra tình trạng di trú của người nhân viên mà họ muốn thuê mướn.

Chính phủ Trump cũng muốn cải tổ hệ thống di trú Hoa Kỳ theo hướng ưu tiên hơn cho những người có thành tích cao. Đây sẽ là một thay đổi lớn cho chương trình di trú, do hệ thống của Hoa Kỳ lâu nay vẫn ưu tiên cho việc bảo lãnh gia đình. Khoảng 2 phần 3 tổng số người được cấp thẻ xanh mỗi năm đều có liên hệ gia đình tại Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp