Friday, 02/11/2018 - 09:08:49

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự

Chương trình sinh hoạt và các lớp học hoàn toàn miễn phí

Các lớp mới bắt đầu tháng 11, 2018
1. Lớp ESL Trung Cấp
Giáo Sư Phạm Vân Bằng, GS Trần Tư Hiền và DS Kim Lan phụ trách.
Thứ Hai mỗi tuần, từ 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Bắt đầu ngày 5 tháng 11.

2. Lớp Cắm Hoa
Một số giảng viên phụ trách.
Thứ Hai mỗi tuần, từ 10 giờ 15 sáng tới 12 giờ trưa. Bắt đầu ngày 5 tháng 11.

3. Nhóm Tập Dưỡng Sinh
Một số Huấn luyện viên phụ trách.
Phấn 1: Mỗi thứ Năm hàng tuần từ 7:30 AM – 9 AM, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11.
Phần 2: Mỗithứ Ba hàng tuần, từ 7:30 AM – 9 AM, bắt đầu từ ngày 4 tháng 12.
Liên lạc: (714) 845-9286 hoặc email đến: admin@dieungucenter.org

4. Lớp Đan (knitting) và Móc (crochet)
Giảng Viên Kim Liên phụ trách.
Thứ Ba mỗi tuần, từ 1 giờ tới 2 giờ 30 chiều. Bắt đầu ngày 6 tháng 11.

5. Lớp Cười để chữa bệnh, thư dãn và sống khỏe mạnh (Đổi thời gian)
Bác Sĩ Lý Quốc Bằng phụ trách
Thứ Hai và Thứ Tư mỗi tuần, từ 8 giờ tới 9 giờ sáng. Bắt đầu từ tháng 11.

Ghi Danh:
Nhận ghi danh mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại chùa Điều Ngự, địa chỉ 14472 Chesnut Street, Westmisnter, CA 92683.

Liên Lạc:
Dược Sĩ Vũ Bội Tú: 714-612 0965 email: Elizabethtupham@gmail.com
Đạo Hữu Mai Tuyết An: 714-804 7871, email: nonsonggamvoc79@yahoo.com
Dược Sĩ Việt Nga: 714- 845 9286, email: vietnga1@outlook.com
H/tr Kim Cúc: 714-487 8831, email: kimcucle2010@gmail.com
Đạo Hữu Trần Lệ Nương: 714-270 0934, email: tranlenuong@yahoo.com
Hoặc e-mail về địa chỉ admin@dieungucenter.org
Thư từ:
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Điều Ngự
c/o Dược Sĩ Việt Nga
P.O. Box 10699
Westminster, CA 92685

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp