Tuesday, 16/06/2020 - 07:03:09

TT Trump ký sắc lệnh kêu gọi cải tổ ngành cảnh sát


Một người đang nói chuyện với một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Minneapolis tại một nơi xảy ra tội phạm ngày 16 tháng 6, 2020 ở Minnesota. (Brandon Bell/ Getty Images)

 

Vào thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát, trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp Hoa Kỳ, phản đối cảnh sát dùng vũ lực quá mức và nạn kỳ thị chủng tộc.

Trong bài diễn văn tại Vườn Hồng ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump nói, “Luật pháp và trật tự cần được khôi phục tại Hoa Kỳ, và chính phủ liên bang sẵn sàng giúp đỡ các chính phủ địa phương thực hiện việc này.”

Tổng Thống Trump chỉ trích nạn bạo động và cướp phá xảy ra trong các cuộc biểu tình, và kêu gọi các lãnh đạo tiểu bang nên khôi phục trật tự xã hội. Ông cũng ca ngợi lực lượng cảnh sát, nói rằng trong nhiều trường hợp, lực lượng công lực “đã không được tài trợ đúng mức, không có đủ nhân lực, và không nhận được sự ủng hộ và tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận.”

Sắc lệnh mới của chính phủ sẽ không cắt tài trợ đối với ngành cảnh sát theo như đòi hỏi của phong trào biểu tình. Tổng Thống Trump nói ông phản đối các nỗ lực cực đoan và nguy hiểm nhằm đòi cắt tài trợ và giải tán lực lượng cảnh sát.

Theo lời tổng thống, mọi người Mỹ đều hiểu rằng nếu không có cảnh sát, xã hội sẽ chỉ còn lại sự hỗn loạn và thảm họa. Nhìn chung, sắc lệnh mới của Tổng Thống Trump khuyến khích ngành cảnh sát đưa ra sáng kiến mới để cải tổ việc huấn luyện, kiểm soát các nhân viên cảnh sát bị than phiền sử dụng vũ lực quá mức, và đề nghị huấn luyện thêm nhân viên xã hội để giải quyết các vụ rắc rối không bạo lực, thay vì phải nhờ đến cảnh sát.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp