Tuesday, 26/11/2019 - 07:48:27

Ủy Ban Tư Pháp mời Trump tới dự điều trần


Vào thứ Ba, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã mời Tổng Thống Trump hoặc luật sư của ông tham dự phiên điều trần đầu tiên của ủy ban này vào tuần tới, trong khuôn khổ cuộc điều tra luận tội. Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 4 tháng 12 về "những cơ sở cho việc luận tội tổng thống được quy định trong hiến pháp.”
Chủ tịch ủy ban Jerry Nadler đã gởi thư cho Tổng Thống Trump vào thứ Ba, thông báo cho ông về phiên điều trần và mời tổng thống hoặc luật sư của ông tham dự, bao gồm cả việc đặt câu hỏi cho các nhân chứng.
Trong thư, ông Nadler nói phiên điều trần này sẽ "là cơ hội để thảo luận các cơ sở lịch sử và hiến định cho việc luận tội, cũng như ý nghĩa và cách hiểu những cụm từ như 'tội nghiêm trọng và tội nhẹ' của những người soạn thảo Hiến Pháp.”
"Chúng tôi dự kiến thảo luận khung hiến pháp mà trong đó Hạ Viện có thể phân tích các chứng cứ có được trong cuộc điều tra đối với tổng thống,” ông Nadler nói. "Chúng tôi cũng sẽ thảo luận việc liệu những hành động bị cáo buộc của ông có đủ điều kiện để Hạ Viện thực hiện quyền luận tội hay không.”
Theo nghị quyết được Hạ Viện thông qua vào tháng trước để thiết lập quy tắc cho quá trình luận tội, luật sư của tổng thống có thể đặt câu hỏi cho nhân chứng cũng như phản đối câu trả lời của họ, dù ông Nadler có quyền quyết định với tư cách chủ tịch. Cuộc điều trần tại Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện là các diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra về cáo buộc Tổng Thống Trump gây áp lực với Ukraine để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp