Friday, 19/05/2006 - 11:03:34

Người Phu Xích Lô

B1.jpg

 

Một bác phu xích lô đang gác chân, ngồi gọn lỏn trên chiếc xe ngoài Hoàng Thành HuếB1.jpg

Một bác phu xích lô đang gác chân, ngồi gọn lỏn trên chiếc xe ngoài Hoàng Thành Huế chờ khách.
Nghề đạp xích lô vẫn là nghề lao động còn tồn tại và vẫn còn rất nhiều người đạp xích lô để kiếm ăn qua ngày tại các thành phố ở Việt Nam.

(Hình Xinh Xinh 1/9/2005)

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp